Kuidas valida sobivat pelletipressi oma kodu või tootmishoonete kütmiseks?

Muuda oma puidujäätmed lihtsa vaevaga hinnaliseks kütuseks.

Tänasel päeval on paljud majapidamised huvitatud kodude kütmisest pelletigraanulitega. Seda lihtsatel põhjustel, et biomasi pelletid on keskkonnsõbralikud, vähenades CO2 emissioone, aga ka sellepärast, et pelletite tootmine võib olla hästi kättesaadavate materjalide puhul nagu puit või põllumajanduslikud jäätmed, suhteliselt lihtne. Kasutades puidugraanuleid, tuleb paigaldada vastavad põletid. Graanulid, ehk teisisõnu pelletid on looduslik küttematerjal, mida valmistatakse erinevatest puidujäätmetest, olgu nendeks siis saetolm ja saepuru või hakkelaastud. Lisaks sellele annab granuleerimine võimaluse vabaneda aiandus- ja põllumajandusjäätmetest nagu puulehed, oksad, kõrrelised ning põhk, muutes need kasulikuks küttematerjaliks või loomasöödaks.

Igapäevaseks muutunud madala süsinikutasemega puidu ja biomassi küttegraanuleid on tänu lihtsasti kasutatavate seadmete mugav toota ning hoiavad kokku ka ladustamisruumi, pakkudes kõrgemat kütteväärtust iga kilogrammi kohta. Pelletipress võimaldab pelleteid valmistada madala tootmiskuluga: vajamineva toormaterjali kulu on minimaalne ning ka tehnika ei vaja suuri investeeringuid.

Kuidas valmistada pelleteid?

Pelletipressid on erinevate suuruste ja võimsustega, alustades väikemajapidajate vajadustele suunatud pressidest ning lõpetades suurtootjatele tootmisvajadustele kohaste komplekttehastega.

Esmalt peaks mõtlema soovitava tootmiskoguse mahule ning eelarvele, mis aitab valida sobivat mehhanismi. Kui teie soovitav graanulite tootmiskogus on alla 500 kg/h, siis on väikepressid teie jaoks sobiv lahendus. Enne graanulite valmistamist tuleb granulaatorisse sisestatav materjal muuta sobivaks suuruseks, mis tähendab, et materjali mõõt peaks olema kuni 5mm. Lisaks sellele peab granuleeriav materjal olema sobiva niiskusastmega, milleks on 8-15% niiskust.

A.K.K. AS pakub komplektseid seadmeid puitmaterjalide, heinapallide ja muu biomassi granuleerimiseks. Kui teie tootmisjäätmeteks on sobivas koguses ja kvaliteediga puidujäätmed, saate pelleteid tootes lisaks kõrge kütteväärtusega materjalidele, teenida ka täiendavat kasumit.

Edasi pelletipresside lehele: http://akk.ee/et/uus-tehnika/abc-machinery/ 

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti

Tel: +372 56664960

E-post: info@akk.ee