BELAZ 70 innovaatilisus karjääritehnikas

Septembri kuus toimus BELAZ Teaduskonverents teemal progress, innovatsioon ja tulevik karjääritehnikas. Konverentsist võttis osa rohkem kui 400 koostööpartnerit, kelle seas oli kaevandusettevõtteid, finantsasutusi ning valdkonna eksperte. Koverentsi raames arutati teemadel: “BELAZ’i osakaal tuleviku kaevanduses”, “Maailma maavarade ressursi trendid”, “Kaevandustehnika ja tehnoloogiad”, “Digitaalse kaevanduse kogemused”, “BELAZ’i roll rahvusvahelistel turgudel” jne. 

Päeva teises pooles said külastajad osa BELAZ tehnika esitlusest.

Esitlus algas BELAZ karjäärikallurite, eritehnika ning MoAZ masiate väljapanekuga montaaži ja testimistehase lähedal. Programmi lõpus toimus katsepolügonis tehnika show, mida kajastati ka suurel ekraanil. Belaz esitles oma tehnika eripärasid ning tutvustas ka uut 290 tonnise kandevõimega karjäärikallurit BELAZ-75320 290MT. Selle uuendusega suudab BELAZ pakkuda kõiki maailmas nõutava kaaluklassiga karjäärikallureid.

Põhiatraktsioon, 450 tonnise kandevõimega karjäärikallur BELAZ-75710 demonstreeris gigantse karjäärikalluri kohta märkimisväärseid omadusi nagu näiteks edasi ja tagurpidi sõitmine, kaheksate joonistamine oma sõidutrajektooriga ja külgliikumine tänu esi- ja tagusilla pööramisfunktsioonile.

Külalised nägid samuti 90 tonnise kandevõimega BELAZ-7558B karjäärikallurit, mis on varustatud uue elektromehaanilise käigukastiga ning BELAZ-75589 karjäärikallur, mis on samuti varustatud elektromehaanilise käigukasti ning uuendatud mootoriga.

Erilist tähelepanu pälvis kaugjuhitav robotkallur BELAZ-7513R ja kaugjuhitav robotlaadur BELAZ-78250, mis on esimesed autonoomse juhtimisega BELAZ mudelid.